หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ ติดต่อหน่วยงาน
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
งานทะเบียนและประมวลผล
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  งานทะเบียนและวัดผล
 
 •  
   

   

  อาจารย์วรรณวิมล จงจรวยสกุล
  Vonvimol   Chongcharuoysakul
  หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

    อาจารย์วรรณวิมล จงจรวยสกุล
  วุฒิการศึกษา
  บธบ.   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  คม.     หลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   
  ประวัติการทำงาน

  หัวหน้าภาควิชาปฏิบัติสำนักงานและอาจารย์ประจำภาควิชาบัญชีโรงเรียนตั้งตรงจิตพณิชยการ

  ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง  หัวหน้างานทะเบียนและวัดผลและอาจารย์ประจำหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

   

   
   
 •  
   

   

  นางสาวกัญญารินทร์ ศิริอมรธันยกุล
  Kanyarin   Siriamornthanyakul
  เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

    นางสาวกัญญารินทร์  ศิริอมรธันยกุล
  วุฒิการศึกษา

  บธ.บ.   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  บธ.ม.   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 


   

   
  ประวัติการทำงาน

  2549 - ปัจจุบัน   จ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

   
   
 •  
   

   

  นางสาวโสรญา ผัดคำ
  Soraya Pudkum
  เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

    นางสาวโสรญา  ผัดคำ
  วุฒิการศึกษา

  บธ.บ.   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

   
  ประวัติการทำงาน
  เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  พนักงานต้อนรับ โรงแรมกรีนพาเลช จ. เชียงใหม่
   
   
 •  
   

   

  นางสาวขวัญภิรมณ์ สัจจสุจริตกุล
  Kwanpirom Sajjasujaritkul
  เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

    นางสาวขวัญภิรมณ์ สัจจสุจริตกุล
  วุฒิการศึกษา

  บช.บ.   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

   
  ประวัติการทำงาน
  2556 - ปัจจุบัน   เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
   
   
 •  
   

   

  นางสาวมณีรัตน์ เอียดงามสม
  Maneerat Iedngarmsom
  เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

    นางสาวมณีรัตน์ เอียดงามสม
  วุฒิการศึกษา

  บช.บ.   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์      

   
  ประวัติการทำงาน

  2556 - ปัจจุบัน   เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  

   
   
 •  
   

   

  นางสาวศิริพร ประเสริฐท่าไม้
  Siriporn   Praserttamai
  เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

    นางสาวศิริพร ประเสริฐท่าไม้
  วุฒิการศึกษา
  บช.บ.   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ประวัติการทำงาน

  2556 - ปัจจุบัน   เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

   
   
 •  
   

   

  นายทศพร ศรีบุญชู
  Thodsaporn  Sriboonchu
  เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

    นายทศพร ศรีบุญชู
  วุฒิการศึกษา

  บช.บ.   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

   
  ประวัติการทำงาน

  2556 - ปัจจุบัน   เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

   
   
 •  
   

   

  นางสาวรัตนกุล ศรีธรรมมา
  Ratanakul Srithamma
  เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

    นางสาวรัตนกุล ศรีธรรมมา
  วุฒิการศึกษา
  บช.บ.   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ประวัติการทำงาน
  2556 - ปัจจุบัน   เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  น.ส.อุบล ภุมรินทร์
  เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

    น.ส.อุบล ภุมรินทร์
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.