หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ ติดต่อหน่วยงาน
หน้าแรก   >   ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ   >   แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ
งานทะเบียนและประมวลผล
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ

< กลับหน้ารวมดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ
 

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ
วันที่: 14 ส.ค. 2557 
 
 

 

ที่  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 คำร้องทั่วไป
2 คำร้องขอเทียบโอน
3 ย้ายสาขา-คณะ
4 โอนรอบการเรียน
5 โอนวิทยาเขต
6 ขอลาพักการเรียน , รักษาสภาพ , คืนสภาพการเป็นนิสิต
7 เพิ่มถอน
8 โอนย้ายกลุ่ม
9 หนังสือรับรองการเป็นนิสิต
10 เปลี่ยนชื่อ, คำนำหน้า, ที่อยู่ หรือเบอร์โทร
11 ใบแสดงผลการเรียน , ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสม , คำอธิบายรายวิชา
12 ขอสำเร็จการศึกษา

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.