หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ ติดต่อหน่วยงาน
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับหน่วยงาน
 

งานทะเบียนและประมวลผล
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานงานทะเบียนและประมวลผล

 

 

                   งานทะเบียนและประมวลผล เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขึ้นตรงกับสำนักวิชาการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่  การจัดทำทะเบียนประวัตินิสิต  การจัดการลงทะเบียนเรียน  การประมวลผลการศึกษา  การตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษา  การออกใบแสดงผลการศึกษา  หนังสือรับรองคุณวุฒิ  การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการออกใบปริญญาบัตร

 

 

ปรัชญา

 

 

เทคโนโลยีก้าวไกล บริการประทับใจ

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

ทำงานอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน ทันสมัย สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง

 

 

พันธกิจ

 

 

งานทะเบียนและประมวลผล ใช้เทคโนโลยีให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.